1. Zaindegiko atsoa

Plazako eliza jentilek egina dela esan ohi dute.
Kristauak orain hilerria dagoen tokian hasi omen ziren eliza egiten, baina egunez han biltzen zituzten harri guztiak, gero, gauez, Jentilbaratzako jentilek beheko erreka ondora, orain eliza dagoen lekura, jaisten omen zituzten.

Gau batean Zaindegiko andre bat etxeko leihotik begira zelatan jarri omen zen, harriak behera nork jaisten zituen ikustearren.

Jentil bat idiekin lanean omen zebilen, eta Zaindegi ondotik igarotzean esan omen zion:

Aida zurie, aida gorrie,
Zelatan dagon andra horri
Ataiok ezkerreko begie

Ordutik aurrera andre hura begibakar gelditu omen zen, eta geroztik denak jentilen esanetara makurtu eta orain dagoen lekuan eliza egiten jarri omen ziren.

* Kondaira hau Barandiaran ibilbidea ibilbide mitologikoan entzun daiteke