11. Urrezko izara eta Agerre baserriko madarikazioa

Behinola, Jentilbaratzan jentilak bizi omen ziren. Askotan gauez Agerre baserrira jaisten omen ziren karta-jokoan aritzera, egunsentian oilarrak kukurruku jo artean.

Behin Agerreko nagusia gaixotu egin omen zen, eta elizakoak hartzera omen zihoan. Jentilek hori jakin zutenean, nahiz eta kristauak ez izan, urrezko izara Agerrera jaitsi omen zuten, eta gaixoaren ohea jantzi omen zuten elizakoak hartu zitzan.

Dirudienez, Agerrekoek urrezko izara eurentzat nahi izan zuten, eta iltzez oheari josi omen zioten, baita geroxeago oilarrari kukurruku jo arazi ere.

Jentilek oilar kantua entzutean izarari tira egin eta berehalakoan alde egin omen zuten, baina izararen zati bat oheari lotuta gelditu zen. Jentilek deiadar egin omen zien, Agerre Agerre zen bitartean, ez zela faltako eririk edo besamotzik etxe hartan. Ordutik beti izan omen da pertsona eriren bat Agerren.

* Kondaira hau Jentilbaratza ibilibidea ibilbide mitologikoan entzun daiteke