Zezengorri

Imatzenea baserriko hiru anai, ostiral santuz mendira igo omen ziren, Ubegiko saroira, beren ardiekin. Ubegiko leize inguruan zebiltzala, leizetik hiru zezengorri irten eta beraiengana omen zetozen. Hiru anaiak, izututa, Agautz gainera ihesi joan omen ziren, zezengorriak atzetik zituztela.

Hiru anaietan bat Agauzko Aldatsa harratean hil omen zen; bigarrena Erremedio inguruan, eta hirugarrena iritsi omen zen etxera, baina egun gutxi iraun omen zuen bizirik.

To top