36. Mugarri-aldatzailea

Behin, nafar batek Irumugatako mugarria toki batetik bestera aldatu omen zuen. Hil zenean, Irumugata aldean omen zebilen deiadarka esanez:

Irumugatako mugarria,
Nire animaren galgarria,
Non sar! Non sar!

Halako batean, atera duan tokian sar ezak erantzun omen zion beste nafar batek. Ordutik aurrera ez omen zen gehiago beste hotsik entzun.